Skip to main content

Pesse

Het Dabostation in Pesse (Eursinge)
Bron Drents archief

Pesse is vooral bekend door de boot van Pesse, de oudste boot (boomstamkano) ter wereld. Deze boot werd in 1955 opgegraven bij de aanleg van de A28. De boot is gedateerd tussen 8200 en 7600 v. Chr. Hij is te bezichtigen in het Drents Museum in Assen.

Voor een uitgebreid artikel over de kano van Pesse, volg deze link.

Naast deze boot zijn er in Pesse nog meer sporen van vroegere bewoning gevonden, waaronder huisplattegronden van boerderijen uit de bronstijd, de ijzertijd en de vroege middeleeuwen tot het jaar 1000. De meeste van deze vondsten zijn gedaan ten zuiden van de huidige weg de Oostering in Pesse. Bij deze opgravingen zijn ook resten van een neolithisch grafveld naar boven gekomen.

Van dit prehistorische verleden van Pesse is buiten het dorp nog iets te zien: ten westen van de Boerveense plassen ligt nog een grafheuvel (brandheuvel) uit de ijzertijd/Romeinse tijd.


Doorten 1962

Molen in Pesse 1926

Wanneer Pesse precies is ontstaan, is niet zeker. Maar al in 1141 wordt gesproken van Petthe, genoemd naar Peth (= moeras). Vermoedelijk was Pesse toen een nederzetting van boeren. Rond die tijd moeten er in Pesse zes vaelten (grote boerenerven) zijn geweest.

 

Bovenstaande 2 foto’s zijn van café De Viersprong. Het werd afgebroken in verband met het verdubbelen van de A28. Het stond tegenover het tegenwoordige restaurant de Wok, ongeveer waar nu het tunneltje is.

Openbare Lagere School in het dorp. Het gebouw, met de nodige uitbreidingen, staat er nog.

De Openbare Lagere School aan de Ruinerweg in Eursinge. Het meestershuis staat er nog. De familie Rodenburg woont er nu. Het was jarenlang opslagplaats van materiaal van provinciale waterstaat, de beheerder van de weg van Pesse naar Meppel.
Eerder woonde hier de familie Ekkelenkamp, die in dienst was van de provinciale waterstaat.
Bovenstaande 4 foto's ontvangen van Henk Udding

Klik en scrol op onderstaand fotoalbum