Skip to main content

Houtbouw Timmerfabriek

Wie kan er iets meer over deze foto vertellen? De foto is gekregen uit het archief van dhr. J. Rump

Aanvulling juli 2016:

In het archief van ir. S.F. Steeneken (Architectenbureau Nieman en Steeneken te Assen) staat als “opdracht project 48-13” vermeld: Timmerfabriek Houtbouw Hoogeveen. Dit ontwerp is dus uit 1948.

Met dank aan Steef Steeneken 

Via de heer Wim Soldaat ontvingen we  onderstaande informatie:

Wat ik nog wel weet, is, dat dhr. Sluis de directeur van dit bedrijf was. Toen de zaken minder gingen (in de jaren 1958 e.v.) was deze meneer bedrijfstimmerman bij de aluminium fabriek "ALHO". Daar had hij op de bovenverdieping een werkplaats. Hij vertelde mij, dat hij een broer had, die een handel in vogelzaad had. Dat was destijds een landelijk bekend product. 

Via de heer G. Beekamp kregen we onderstaande aanvullende informatie:|
Ik kan iets vertellen over de periode na het vertrek van dhr Sluis. Directeur was toen dhr Terwee. Hij was vrijgezel en hij woonde aan de Coevorderstraatweg, in een grote vrijstaande woning naast het terrein van de gemeentewerken. Hij was afkomstig ergens uit Twente. Op kantoor werkte mv Kiestra, die aan de Coevorderstraatweg woonde, direct naast de fabrieksweg. Beiden kwamen iedere dag samen in een Dafje naar het werk.

Bedrijfsleider was Jan Schulting, die aan de Zuiderweg woonde. De halfbroer van Schulting was tekenaar en afsteller van machines. Hij leeft volgens mij nog en woont ergens in de Verzetsbuurt.

Verder werkten er dhr. H. Derks van de Zuiderweg, J. Wolters uit de oude bouw, dhr. de Wit, die ergens uit het westen kwam, dhr. de Bruin, Visser Lautenbach, Tinus Pol, Bernard van Achteren uit Hollandscheveld en ondergetekende G Beekamp. Regelmatig werkten er ook enkele personen uit Balkbrug (gedetineerden).

De Houtbouw had haar eigen klantenkring, waaraan men vooral veel kozijnen verkocht, en/of waarvoor men speciaalwerk uitvoerde. Later werkte men veel voor Zwiers en Kip.

Het gebouw stond op het terrein, waar nu het kantoor van Veldman (naast AH) staat. Het houten gebouw is ergens in de 70er jaren door brand verwoest.