Skip to main content

Raadhuisstraat

"Het onbewoonde huis". In de eerste jaren van de vorige eeuw stond op een markant punt in de huidige Raadhuisstraat een huis, dat gebouwd was in de 18e eeuw door Van Echten. Het werd later op een veiling gekocht door de grootvader van Berend Eleveld. Toen werd voor "Den Clarenberg" 4785,40 gulden betaald. Aan de buiitenkant gezien was het huis geschikt voor bewoning. Alleen de ramen waren dicht gespijkerd. Maar hierover ontstond onenigheid tussen de gemeente en de eigenaren. Tenslotte ging de gemeente over tot onteigening.

Berend Eleveld overleed in 1932.

Op de voorgrond is de ketting van de "Noordse brug" te zien. Dit is vlak voor de huidige Kerkstraat.

Foto's van het park achter het gemeentehuis

Het Raadhuisplein aan het eind van de vijftiger jaren van de vorige eeuw.

Het Raadhuis gezien vanuit de Raadhuisstraat. Het Raadhuis is in gebruik genomen in 1939.