Skip to main content

Hollandscheveld

VV Hollandscheveld is opgericht in 1950

En als je dat denkt, dan vier je dus ook een zoveel jarig bestaan, gebaseerd op dit jaartal. Alleen wel jammer dat het jaartal van geen kant klopt. Om daar iets van te begrijpen, moet je wat meer weten van de Hollandscheveldse voetbalgeschiedenis. De geschiedenis van de sportverenigingen in Hollandscheveld begint in de twintiger jaren van de 20ste eeuw. Mevrouw Kooiman, de echtgenote van ds. Kooiman, was zeer actief op sociaal gebied. In het begin van de twintiger jaren kwamen er in het Hollandscheveld door haar werkzaamheden voogdijkinderen in kostgezinnen. Stadskinderen, “bleekneusjes”, die er hoognodig uit moesten, en op het platteland op krachten konden komen. Ze kwamen uit Rotterdam. Deze ‘Rotterdammertjes’ hadden een hobby die hier nog niet bekend was: straatvoetbal. De Rotterdammertjes gingen om met de kinderen uit Hollandscheveld, en brachten hen alle kneepjes van het voetballen bij. Ze vormden samen een voetbalclubje van 12-, 13-, en 14-jarigen. Ze noemden zich: “Klein Maar Dapper”. Voorzitter werd de Rotterdammer Henk Kieviet. Kees Stolk, ook uit Rotterdam, was in huis bij Hendrik Fidom aan het Rechtuit. Kees werd penningmeester. Secretaris werd Jaap Damming, de bron van dit verhaal. Jaap werd 13 oktober 1908 geboren. Dit geeft aan hoe vroeg we dit verhaal in de twintiger jaren moeten plaatsen. Het was omstreeks 1921. De oranje shirts van “Klein Maar Dapper” zijn gebleven. De jongens voetbalden al met al in dezelfde kleuren waar VV-Hollandscheveld nu ook nog de eer van het team in verdedigt.

“Klein Maar Dapper” verwaterde, toen de Rotterdammertjes niet meer kwamen en de Hollandscheveldse jongens groter werden. Jaap Damming en anderen, afkomstig uit Noordscheschut en Hoogeveen, vormden een nieuwe voetbalclub, met Hollandscheveld als thuisbasis. Dit werd “Door Eendracht Sterk”. Toen ook deze verwaterd was, kwam het in 1929 tot de oprichting van een eerste sportclub met de naam HSC: Hollandscheveldse Sport Club. Deze sportclub HSC heeft een geschiedenis gekend van hoogtepunten en dieptepunten, waarin de sport door omstandigheden weer een tijd stil kwam te liggen. Men hield zich bezig met voetbal, korfbal en wat al niet meer. Zo was er op 26 september 1942 een grote sportdag, met twee voetbalwedstrijden, een korfbalwedstrijd, 100 meter heren hardlopen, 80 meter hardlopen dames, discuswerpen, polsstokhoogspringen en een singelloop. De door HSC georganiseerde singellopen werden zo'n traditie, dat ze nu nog een jaarlijks terugkerend festijn geworden zijn. Probleem is wel, dat men ook bij die singellopen de tel kwijt is. Ze zijn veel ouder dan men doorgaans in de krant aangeeft.

Door oorlogsomstandigheden moest HSC stoppen met de sport. HSC werd na de bevrijding voor de zoveelste keer heropgericht. Op 27 juni 1945 werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de heren Hendrik Bakker Gzn. (voorzitter), O. Lip, Arend Metselaar Jzn., D. Oechies en J. Blokzijl en de dames A. Boerma, A. Bijleveld en T. Meek. Het bestuur zag – gezien een verlate viering van een zoveel jarig bestaan – zichzelf als de voortzetting van de vereniging uit 1929. Er waren echter grote financiële problemen met de KNVB. In de laatste oorlogsjaren werd niet gevoetbald en betaalden de leden ook geen contributie. De KNVB wilde de leden met terugwerkende kracht alsnog de contributie uit die jaren laten betalen. Om daar van af te komen, werd de vereniging voor de zoveelste keer opgeheven verklaard, en vervolgens weer opgericht. Op dinsdag 18 maart 1950 werd HSC voor de vijfde maal opgericht, als voetbalvereniging. Maar men was nog niet van de problemen af.

De KNVB eiste dat leden eerst hun contributieachterstanden betaalden, alvorens ze konden voetballen. Sommigen betaalden zelf, voor anderen werd met de pet rondgegaan en nog weer anderen bleven tot op de dag van vandaag geschorst. Die achterstanden en de problemen daaromtrent betekenden ook het einde van de naam HSC. Toen de vereniging voor de vijfde maal werd opgericht, wilde men de oude naam door blijven voeren. HSC was al zo vaak over de kop gegaan en weer heropgericht. Men beschouwde deze herstart dan ook weer als de zoveelste heroprichting van HSC. Dit vasthouden van de naam bleek echter onmogelijk. Hoogezand kende een vereniging met dezelfde naam. De nieuwe HSC heet dan ook tot op de dag van vandaag "gewoon" Voetbal Vereniging Hollandscheveld. Maar dit verhaal zal duidelijk hebben gemaakt dat dit niets anders is dan de voortzetting van HSC, want onder die naam werden ze ook weer heropgericht, alleen mocht dat niet van de KNVB. Dat VV-Hollandscheveld in 2000 een 50-jarig bestaan heeft gevierd, in plaats van een 70-jarig bestaan in april 1999, is dan ook vooral een zaak van gebrek aan historische kennis geweest. Maar het feest was er niet minder leuk om...

©Albert Metselaar