Skip to main content

Boer Roelof Sikken ging naar de markt in Hoogeveen

Achter op de afbeelding staat geschreven: Roelof Sikken op de markt in Hoogeveen. Hij ging vaak met de tram vanaf Gees met biggen naar de markt. Mijn oud-oom is van 1883 en is op de foto ruim 60 jaar, denk ik. Dus dan kom je zo rond 1945 uit. Als je de afbeelding groter maakt, is helaas net niet te lezen wat er op het bord op het pand op de achtergrond staat. Linksachter lijkt wel een gracht te lopen. Mooi detail ook met dat kind rechts…..

 

Roelof, Gerrit en mijn opa Jan waren drie broers. Ze hadden een gemengd bedrijf met melkkoeien, akkerbouw en varkens en als neventak ook nog wat pluimvee, schapen en eerst ook nog een bijenhouderij. Voordat het staatsbos  hier aangeplant was, was er een enorme oppervlakte heide. Vandaar al die bijen en schapen toentertijd. Ze waren met “veel volk” waaronder ook 2 opgroeiende zoons, die boer zijn geworden. Dat betekende vaak ook, dat ze min of meer een eigen (hoofd)taak hadden binnen het bedrijf. Een blik in de mei-boekhouding, opgesteld door S. Smid, Van Limburg Stirumstraat. 99 Hoogeveen, telefoonnummer 352, van 1943/44 laat zien, dat er rogge, haver, tarwe, aardappels, (voeder)bieten en koolzaad werd geteeld in 1943. De rest was groenland. Turf werd zelf gestoken!! Aanwezige dieren: Koeien, vaarzen, pinken, kalveren, 1 stier, 2 paarden, 1 twenter, 1 enter, 1 veulen, schapen, lammeren, zeugen, zouters, lopers, biggen en kippen. Gelukkig wonen we nog op dezelfde boerderij en hebben ze nog veel oude gegevens bewaard indertijd !!

Met dank aan Gert Sikken.