Skip to main content

Thomas Rosenboom

"Publieke werken" van Thomas Rosenboom geeft een beeld van Oud-Hoogeveen en Elim.

Over dit boek valt heel veel te zeggen. De historiciteit van tientallen onderwerpen uit dat boek is inmiddels belicht, en onjuist bevonden. Er klopt werkelijk waar bijna niets van de informatie die we in het boek vinden. We kunnen het daarom kort houden. Het boek van Thomas Rosenboom is een prachtige roman. Als zodanig zeer lezenswaard. Maar het boek heeft niets te maken met de geschiedenis van Hoogeveen en Elim. Vrijwel alles wat daarover wordt gezegd is onjuist, uit zijn verband gerukt, of heeft betrekking op iets wat elders is gebeurd, niet in Hoogeveen of Elim. Dat heeft Thomas Rosenboom ook ruiterlijk toegegeven, toen hij ooit hierover op de planken van de Tamboer werd geïnterviewd. In Michican, Amerika, kwam hij in contact met nazaten van mensen van de Van Raalte-trek, uit het midden van de 19e eeuw.

Dat verhaal, en het type van een docent die hij ooit eens ergens had gehad, plakte hij op het beeld dat hij kreeg van de apotheker Radijs uit Hoogeveen. Hij kocht voor honderden euro’s boeken over regionale geschiedenis en cultuur van Overijssel en Drenthe bij de firma C. Pet BV. Toen duidelijk leek dat er over Elim niets was gepubliceerd, en deze naam hem juist zo leuk toe leek vanwege een Bijbelse trektocht, besloot hij daar alles wat hij wilde schrijven omheen te verweven. Jammer voor Thomas Rosenboom, maar over Elim was nu juist wel veel geschreven, alleen lag dat niet bij Pet in de winkel. En laat nu Radio Drenthe niet besluiten om het boek ‘Publieke Werken’ direct na verschijnen te laten recenseren door de auteur van het boek over Elim.

Zo kwam de aap uit de mouw. Thomas Rosenboom schijnt het leuk te vinden de schijn op te houden dat iets ergens wel eens echt gebeurd zou kunnen zijn. En zo hoort het ook bij een romanticus. Laten er maar mooi mystiek, mythologie, dikke verhalen, noem maar op, gewoon verspreid blijven. Na het monument voor Roelof van Echten – een altaar voor de voorouderverering – is het tijd voor een monument in Elim voor alle misleide arbeiders, die in de 19e eeuw naar Amerika gingen, en daar min of meer berooid aan lager wal raakten. Maar zeg nooit dat het met geschiedenis te maken heeft.