Skip to main content

Kanaalweg


De werf van Scholten op de hoek van de Kanaalweg met Het Haagje.

Ingekleurde foto ontvangen van Willen Meinen

De scheepswerf "Gerrit Scholten" links naast de kruising Kanaalweg/Het Haagje. Op deze plaats staat nu het gebouw van de DELU. De scheepswerf is gesloten in 1965, wegens drooglegging van de kanalen in Hoogeveen. Er was toen niets meer te verdienen aan de schepen. Ze konden uiteraard helemaal niet meer bij de werf komen.

Foto ingezonden door Willem Takens

De Kanaalweg halverwege de vorige eeuw en de Kanaalweg anno 2006

Foto: W. Takens

Dit is een deel van de huidige Van Echtenstraat Noordzijde, na de demping. Op de achtergrond ziet men de Kanaalweg (was Omkanaal) nr. 25 en de houten schuur op nr. 23. Wie heeft informatie over deze panden? In de schuur zou een timmerwerkplaats zijn geweest, maar hierover is geen informatie gevonden. Huis en schuur zijn gebouwd in opdracht van R. Vos. De tekeningen zijn gedateerd dec. 1926. Aanvullende informatie over deze panden aan het Omkanaal zouden we graag willen ontvangen.

Ondertussen is de volgende informatie beschikbaar:

Hierbij wil ik U informatie geven op de vraag wie in deze huizen woonden op de Kanaalweg.

Nr. 23 Timmerschuur van Vos

Nr. 25 Roelof Vos (timmerman)

Nr. 27 Klaas Veldman (onderwijzer lager onderwijs)

Nr. 29 Kornelis Nijmeijer

Nr. 31 Arie G. Bouman

Nr. 33 Hendrik Seijdel

Nr. 35 Timmerschuur van Bremer en de Jonge (timmerlieden), later werkplaats van Roelof Blokzijl

Nr. 37 De Jonge. In 1947 woonde hier Dirk Scholing

Nr. 39 Bremer. In 1947 Pieter R. Zwiers

Nr. 41 Kier Knol

Nr. 43 Jan Kreeft

Nr. 45 Hendrik Haak

Nr. 47 Zwaantje Scholten – Koster

Nr. 49 Albertus Bouwmeester (brugwachter)

De gegevens komen uit een straatnamenboekje van het jaar 1947.

Met dank aan: M.J. Vink