Skip to main content

Stationsstraat

Bovenstaande 4 foto's zijn gemaakt van het kruispunt (nu rotonde) Stationsstraat/Pesserstraat/Industrieweg/Van Limburg Stirumstraat. Heeft iemand enig idee in welk jaar deze foto's genomen kunnen zijn?

Diana Dekker liet ons weten, dat de foto's vermoedelijk zijn gemaakt in 1939 in verband met de aanleg van deze rotonde.
Met dank aan Sander Drooglever.

Via Diana Dekker kregen we ook nog een situatieschets van bovenstaande situatie.

Herauten aan het begin van de vorige eeuw op de Stationsstraat ter hoogte van het Stationsplein. Op de achtergrond is het oude stationsgebouw te zien.

Foto van de Stationsweg, nu Brinkstraat. Op de voorgrond is nog net een deel van de groene pomp te zien. Ook is een werkman te zien, die melkbussen met een kruiwagen naar de boerderij vervoert. De man in de schuit is bezig "van wal te steken".

Dit is op de hoek van het Noordse Opgaande in de streek de Huizen. Daar waar nu de Willemskade begint.

Wateroverlast aan de Stationsweg (nu Brinkstraat) in het begin van de vorige eeuw.

Foto ingezonden door N. Stoffers