Skip to main content

Beatrix Stichting

Huize Beatrix was een verzorgingshuis tot  het begin van de jaren zeventig.

In 1938 kwamen de bewoners vanuit het oude Armenwerkhuis aan de van Echtenstraat naar het nieuwe gebouw Huize Beatrix. Huize Beatrix (oude Weeshuis / bejaardenhuis / bibliotheek) is rond de jaren zeventig nog een tijdje in gebruik geweest als woonruimte voor Spaanse gastarbeiders. Er wapperde toen voortdurend een grote Spaanse vlag aan de vlaggenmast voor het gebouw.

Daarna is het lange tijd in gebruik geweest als bibliotheek. Sinds 2011 is het een kinderopvangvoorziening. Aanvullende informatie ontvangen van dhr. H. Wilpstra 

Nog enige aanvullende informatie op de Beatrixstichting

Oude archieven zijn blijkbaar bij de gemeente Hoogeveen toegankelijk. Het volledige pdf-bestand is via deze koppeling te bereiken ((klik hier)

Onderstaande foto's (waarvoor dank) ontvangen van Cor Janse. Ze komen uit een fotoalbum van (de overleden) Mevr. Klaasje Koopman (geb. 1 mei 1921). Zij heeft in Huize Beatrix gewerkt van 1938 tot 1 mei 1940.

 

Deze foto werd genomen bij het vertrek van Klaasje Koopman uit Huize Beatrix. Zij was op dat moment precies 19 jaar. Ze is daarna gaan werken in Wolfheze.

 

"Moeder en Vader" van der Holt hadden de leiding op Huize Beatrix in de periode waarin Klaasje Koopman daar heeft gewerkt (van 1938 tot 1 mei 1940)

Op bovenstaande foto uit april 1940 staan "Jantje", Klaasje Koopman, "Zusje" en "Moeder" van der Holt

"Vader" van der Holt staat op deze foto met een aantal zusters. Op de foto helemaal links staat Roelofje Kamman (geb. 12-11-1921). Zij woonde vanaf 1929 in het Armwerkhuis, samen met nog vier broertje van haar. Ze woonden daar, omdat hun moeder was overleden. Hun vader was helaas niet in staat om voor al zijn kinderen te zorgen. Roelofje had een tweelingbroer, die ook in het Armwerkhuis woonde. In 1938 is Roelofje meegegaan naar de "nieuwbouw" van de Beatrix Stichting.

Met dank aan mevr. Riek Roozenbeek-van Elburg voor de informatie over haar moeder Roelofje Kamman

Nog een foto uit 1939 van Huize Beatrix. Wie herkent de kinderen, die hier op de foto staan? We plaatsen graag de namen bij deze foto.

Op de achtergrond is de molen aan de van Echtenstraat nog te zien. Vijfde op de voorste rij is Sophia van der Sleen. Haar zusje, Alberdina van der Sleen, zit op haar schoot. Direct daar achter (met de lichte jurk) zien we Hermina van der Sleen. Op de middelste rij  - helemaal rechts, met de lichte jurk) - staat Johanna van der Sleen en daar direct weer achter staat haar broer Menso van der Sleen.

Deze informatie ontving ik van mevrouw Alberdina Tuhuteru-van der Sleen. Zij heeft in Huize Beatrix gewoond van haar 2e tot haar 6e jaar. In de oorlogsjaren werden op een gegeven moment de Joden uit Hoogeveen weggevoerd. Alberdina was toen bijna 6 jaar en zij kon zich het wegvoeren van twee oudere joodse vrouwtjes nog herinneren. Zij zwaaiden naar haar en zij zwaaide vrolijk terug. Plotseling kreeg één van de vrouwen een klap met een geweer tegen haar hoofd. Dit voorval heeft een diepe indruk gemaakt op Alberdina. Zij moest er direct aan terug denken, toen ze de foto zag. Ook herinnerde ze zich, dat er Duitse soldaten (Moffen) in de scholen zaten (Hervormde School Bentinckslaan) . Als zij in het Park Dwingeland speelde, zat ze regelmatig bij één van deze soldaten op schoot. Haar zus vertelde later, dat deze soldaat zelf een dochtertje in dezelfde leeftijd thuis had.
Met dank aan mevr. A.Tuhuteru-van der Sleen

Op deze foto staat mijn moeder en mijn tante met zwarte strik. Mijn moeder op schoot was Margje Bolk en mijn tante rechts op de foto was Marie Bolk. De zwarte strik was omdat mijn oma toen was overleden bij de geboorte van de zoon .
Mijn Opa heette Jan Bolk.

Met dank aan Levie V.

In de tuin aan de achterkant van de Stichting Beatrix. Wie weet de namen van deze dames? Wij horen het graag.

De tweede dame van links is mevr. Aaltje Kuik. Met dank aan zoon Gerrit Koopman. De derde dame vanaf links is mevr. Roelofje Kamman. Met dank aan dochter Riek
Nogmaals dank aan Cor Janse voor het beschikbaar stellen van de foto's


De bejaarde bewoners van Huize Beatrix kregen in het begin van de zeventiger jaren een nieuw onderkomen aan de Alteveerstraat.

Krantenfoto uit 1972 van Huize Beatrix aan de Alteveerstraat
Met dank aan Anje Boer - de Boer