Skip to main content

Melkfabriek


Bovenstaande foto hebben we ontvangen van Fedde van Dam. De grootvader van Fedde was in het verleden directeur van de Zuivelfabriek. Het is onduidelijk wanneer de foto precies is genomen. Was dat wellicht eind jaren veertig, begin jaren vijftig?

Een foto (uit 1951) van oud directeur van de melkfabriek Fedde van Dam. Met dank aan kleinzoon Fedde van Dam.

Wanneer je op het bovenstaande album klikt kun je het Gedenkboek 1896-1921 lezen, dit boekwerkje werd uitgegeven door de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Hoogeveen

 

 

De zuivelfabriek ergens in de jaren 70 van de vorige eeuw. De melkfabriek is opgericht in 1895. Met dank aan Dennis Lunenborg.


Van Henk Udding ontving ik de volgende namen. Mocht u aanvullingen hebben dan hoor ik het graag.


Met dank aan Bram v.d. Lijn  en vele anderen voor aanvullingen bij bovenstaande namenlijst.


Het lossen van de vrachtauto's bij de melkfabriek


De melkrijders Eppe Kelly(overleden in 2014) en Reint Bruins (overleden in 1966) Bovenstaande 2 foto's ontvangen van Bram van der Lijn

           
Het tanktruckje dat hier rechtsachter op bovenstaande foto staat is de eerste Rijdende Melk Ontvangst van de DOC. Begin 70er jaren ging men over op melktanks bij de boeren, i.p.v. melkbussen (Plan Mansholt), het begin van de (inmiddels beruchte) schaalvergroting van de boeren. In de ontwikkelingsfase schafte de DOC deze tweedehands DAF A16 Torpedofront aan. Als chauffeur werd Lucas Tietema aangenomen.

Men besloot daarna om het RMO vervoer uit te besteden aan melkrijders met een trekker, en een tankaanhanger van de DOC zelf er achter.
In 1985 werden de trekkers vervangen door vrachtwagens, eigenlijk werden de trekkers jarenlang gedoogd, ze mochten in feite alleen ingezet worden voor landbouwvervoer. In 1985 stopte de provincie met dat gedoogbeleid. Toch leuk dat het ding vereeuwigd is.

P.s. Tietema mocht blijven voor het andere vervoer van de DOC.
(met dank aan Bram van der Lijn voor bovenstaande informatie)

 

Melk- cq boterfabriek in 1921.

Een originele foto van de fabriek uit 1949

Bovenstaande foto uit 1949 is bewerkt en hangt binnen het bedrijf!

Deze foto uit 1928 is gemaakt tijdens een rondleiding. We zien o.a. directeur Bouwsema.

De drie bovenstaande foto's werden ingezonden door dhr. Henk Udding.

 

Dezelfde melkfabriek, maar nu in 1928.

Beide foto's werden ingezonden door Willen Takens.

 

 Deze foto werd ook in de jaren 20 van de vorige eeuw genomen.

 

De coöperatieve zuivelfabriek na de oorlog, van 1945.  Laatste 2 foto's zijn ingezonden door N. Stoffers.

Tot slot nog een bijzonder verhaal: Hier is het graf van Warner de Jonge, de stichter van de begraafplaats van 1829. Het graf is niet meer zichtbaar aanwezig. Het bevindt zich buiten deze begraafplaats, op particulier terrein. Het ligt onder een weg op het terrein van de DOC aan de Alteveerstraat.

Met dank aan Henk Udding

Een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden uit september 1994. Het gaat over het mogelijk verloren gaan van de fabriekspijp. Gelukkig kunnen we nu - ruim 25 jaar later (oktober 2019) – zeggen, dat de pijp behouden is gebleven. Als je op bovenstaande foto klikt, krijg je een bestand met foto te zien van het complete verhaal. Je moet daarna inzoomen om het te lezen.

De actie tot behoud van de pijp heeft dus succes gehad, zo weten we nu.

Met dank aan mevr. Grit voor het aanreiken van het artikel