Skip to main content

Hemmesgang

Onderstaande foto's komen uit een familiealbum van de familie Pater. Zij woonden tot 1955 in de Hemmesgang, toen verhuisden ze naar de nieuwbouw in de Jacob Catsstraat. De Hemmesgang was een gang die aan de westzijde van Hoofdstraat liep ten noorden van het huidige pand van Dierckxsens herenmode. Tegenover deze gang lag tot in de veertiger jaren het zogenaamde Hemmesbrugje over het kanaal.

Dank aan Willem van Dijk voor de foto's

Hemmesgang nummer 12, links staat Greta Pater en rechts Hennie Pater-ten Caat .


Hemmesgang met Jan Pater.

Hemmesgang achterzijde, met Jan Pater, je kijkt richting wat nu de Bilderdijklaan is


Hemmesgang achterzijde, met Evert Pater, je kijkt richting de tuin nu Bilderdijklaan


In de tuin, van de Hemmesgang

Een inkijkje in de woning van Hemmesgang 12. Jannie Pater die in de bedstee ligt met haar tweeling zus Grietje Pater


 Jannie Pater achterin de Hemmesgang op een vervallen schuurtje, wat van Zijlstra was, die een soort kruidenierszaak had aan de Hoofdstraat ter hoogte van de EBO. In de schuur had hij opslag van flessen bleekmiddel/chloor. De kinderen kwamen in het schuurtje en gooiden flessen kapot en liepen met hun schoenen door de chloor en bleekmiddel, waardoor er van de schoenen niks overbleef en er weer nieuwe gekocht moesten worden, wat een behoorlijke aanslag op de beurs was in die tijd.


Links, Femmie van Nuil-ten Caat en rechts Hennie Pater

Links, Hennie Pater en rechts Annie ten Caat
De bovenste twee foto's zijn gemaakt naast de vrachtauto van Hartman en zijn gemaakt in de Wilhelminastraat.