Skip to main content

Duitsers

De Hoogeveners zijn allemaal Duitser, c.q. Hoogeveners zijn geen Drenthen.

Er zijn ook wat andere varianten op dit verhaal. Zo werd ooit gepubliceerd dat het Hollandscheveld zo werd genoemd omdat daar allemaal Hollandse kolonisten zijn gaan wonen. Dan zouden we als Hoogeveners weer voor een groot deel uit Holland komen. Het gaat hier natuurlijk wel over de oudere bevolking van de streek, niet over al die mensen die er vanaf de Tweede Wereldoorlog aan zijn toegevoegd. Die kwamen overal vandaan. Nee, daarvoor was het duidelijk. Toen kwam men zo’n beetje allemaal uit Duitsland. Zegt men. Dr. Jacob Wattel heeft ooit onderzoek gedaan naar de herkomst van de eerste bewoners van het Hoogeveen.
De conclusie was dat de mensen voor het merendeel uit de driehoek Hoogeveen, Meppel, Dwingeloo/Diever afkomstig waren. Dus uit zuidwest Drenthe. Kinderen uit boerendorpen, die op zoek waren naar werk, en voor vast werk en een - voor die dagen - goed inkomen naar het veen kwamen. Natuurlijk waren er ook mensen van elders. Bij het opstarten van de vervening in dit gebied werden mensen met kennis van zaken gehaald uit andere steden en dorpen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zo kwam er een enkele Fries binnen, kwam Carst Peters als rentmeester van de Compagnie van de 5000 Morgen uit Hasselt, en kwam er ook een enkele Hollander binnen. Er bleef ook zo nu en dan iemand hangen uit het Duitse rijk. Maar het gros van de seizoenarbeiders ging weer naar huis. Dat verhaal van die Hollandse kolonisten zal in de wereld zijn gekomen doordat iemand niet het verschil kende tussen kolonisten en participanten. Hoe dan ook, er zijn uitzonderingen op de regel, maar de regel is, dat de oude Hoogeveners voor het merendeel uit Drenthe kwamen.
Hoogeveners zijn dus van oorsprong gewoon Drenthen. Ja, maar niet helemaal zuiver, want er is dus een klein groepje import tussen gekomen, zouden we kunnen zeggen. Nou, dan wil ik wel eens weten hoe die andere dorpen precies in elkaar staken in de 17e eeuw. Het verhaal van die eeuwig stabiele Drentse samenleving, waar niemand verhuisde en iedereen in zijn streek bleef wonen, schijnt ook niet helemaal te kloppen. Kortom: we zijn zo Drents als de andere Drenthen, en of die wel helemaal Drents zijn moet nog maar eens onderzocht worden.
© Albert Metselaar