Skip to main content

Brandweer

De brandweer werd opgericht in 1755

Hoogeveen werd gesticht in 1636, toen een serie bedrijfsgebouwen rechten en mogelijkheden kreeg om een kolonie te vormen. We lezen in de notulen van de Compagnie van de 5000 Morgen van 18 juni 1647: ‘Dat al langs heen zo ver de wijk voor de huizen betimmerd is, een bekwaam zandpad zal gemaakt worden, waartoe een ieder der heren participanten zijn meiers zal constringeren. 

Op het stuk om orde te stellen van brand gereedschap is geordonneerd dat men zal laten maken vijftig brandemmers, en dezelve tekenen met H en V en wordt voorts geordonneerd dat ieder huisgezin zal gesteld worden op het onder houden van een bootshaak.’ Dit was het begin van de brandweer in Hoogeveen. Alle huishoudens moesten mensen leveren, die bij brand aan een emmer stonden, de emmers doorgaven en onder leiding van brandwachten de brand blusten.

De mythe dat de brandweer werd opgericht in 1755 berust op een misverstand. In dat jaar werd een pomp aangeschaft. Een hele vooruitgang. Maar de brandweer van de 17e eeuw was voor de normen van die tijd ook al een volwaardige brandweer.

© Albert Metselaar